Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. 10-Z Blok No:311/74 Esenler / İSTANBUL

İş Hukuku Danışmanlığı

İş Hukuku Danışmanlığı

İş Kanunu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri;

- İşe alma ve işten çıkarma sürecinde 4857 Sayılı İş Kanununu Uygulamaları çerçevesinde danışmanlık desteği,

- 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yüksek Mahkeme Kararları doğrultusunda Fesih bildirim , ibraname ve feragatname örneklerinin düzenlenmesi,
- İşyeri uygulamalarında 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında,haklı, haksız ve geçerli fesih usullerinin gözetimi,
- İşverenlerin, iş güvencesi, işçinin sadakat borcu, işverenin işçiyi gözetme borcu başta olmak üzere karşılıklı hak ve yükümlülükler bakımından aydınlatılması, yönlendirilmesi,
- Meydana gelebilecek iş kazalarında işverenin yönlendirilmesi, adli ve kolluk kuvvetleri incelemelerinde teknik destek sağlanması ve hazırlanmış olan bilirkişi raporlarının teknik olarak incelenmesi,
- ÇSGB teftişlerine işyerinin hazırlanması, teftişe nezaret etmek ve teftiş sonrası teknik destek,
- İdari para cezalarına itiraz sürecinde teknik destek,
- Yasal yazışma formatlarının hazırlanması,
- Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi,
- Çalışma koşullarının belirlenmesi, izin hakları, ücretlendirme yöntemleri vb. yasal prosedürler hakkında işverenin bilgilendirmesi,
- Görev tanımlarının revizyonu,
- DETAM Uzmanları tarafından telefon, faks, mail vb. yolu ile sınırsız destek.

İş Hukuku İnceleme ve Raporlama İşlemleri;
- İşletme kayıt ve prosedürlerinin işletme somut koşullarına göre 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca incelenmesi, sonuçların rapor haline getirilerek yönetime sunulması,

- Toplu iş Hukukunu oluşturan 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar Hukuksal destek sağlanması,

- Personel Özlük dosyalarının incelenmesi.

İş Kanunu Dokümantasyon Uygulamaları;
- İşyeri ve İşletmelere mahsus"Şirket iç yönetmeliği" hazırlanması
- İşyeri ve İşletme Faaliyet ve kurum kültürü doğrultusunda Disiplin yönetmeliği hazırlanması,
- İşletme Anayasası olarak adlandırılan " İnsan Kaynakları Yönetimi E Kitabı" nın hazırlanması,
- İş Mevzuatı uyarınca tanzimi gereken belgelerin matbu hale getirilmesi ve standartlaşmanın sağlanması,
- İhtiyaç duyulacak alanlarda teknik destek.

Çalışan ve üçünkü kişiler nezdinde, iş mevzuatı kapsamında oluşabilecek Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi;

- İşçi ve işveren arasında hukuki uyuşmazlıklar,
- İş davası süreçlerinde önleyici ve tamamlayıcı hizmetlere ilişkin çalışma
- İşe iade, işçi alacağı, iş akdinin haklı ve geçerli fesih koşulları, iş kazası tespit, tazminat ve rücuen alacak vb. süreçlerde teknik destek,
- Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamaları,
- Somut durum çerçevesinde mevcut uyuşmazlıkların takibi ve müşavirlik hizmetl.